svatba morris
 • Hotel Morris Česká Lípa
 • Hotel Morris Česká Lípa
 • Hotel Morris Česká Lípa
 • Hotel Morris Česká Lípa
 • Hotel Morris Česká Lípa

Teambuilding

Outdoor training

 • hra s legendou
 • rytířské turnaje
 • vysoká lana
 • sportovní programy,
 • hlavolamy, rébusy, bludiště
 • horská kola
 • rafty, kánoe, sea kajaky
 • lezení na skalách, umělých stěnách, slaňování
 • jeskyňářské výpravy
 • lyže, sněžnice, skialpy, sněžné skútry
 • off road auta, čtyřkolky
 • psychologické interaktivní hry
 • icebreak aktivity
 • lukostřelba
 • paintball
 • kreativní programy

Indoor training

 • Mediální tráning

  Mediální trénink, aneb jak umět vystupovat nejenom v médiích.

  Mediální trénink je určen  jak laikům, tak profesionálům. Mediální trénink je  vhodný pro všechny, kdo vystupují či prezentují svou práci před větším počtem lidí a potřebují zjistit, jak jejich vystupování působí na jejich komunikační protějšek.

  Na Mediálním tréninku se za pomocí zkušeného lektora, kamer, audio nahrávek a dalších pomůcek naučíte lépe rozeznávat nuance ve svém projevu a získáte dovednosti potřebné k přirozenému vystupování  v oficiálních situacích.
  Naučíte se pracovat se svým hlasem, výrazem a projevem; se svými emocemi a gesty a zjistíte jak je přizpůsobovat okolnostem a maximálně využívat k vlastnímu prospěchu.
  Ověříte si své komunikační strategie před kamerou, která spolu s lektorem a spoluúčastníky tréninku vytváří originální a díky jedinečnému způsobu vedení tréninku také podnětnou zpětnou vazbu.

  Naše mediální tréninky jsou  vždy tvořeny na míru klientovi. Pracuje se individuálně malé skupinky 1-5 osob.

 • L.i. Learning impro
 • trénink je využitelný prakticky ve všech oblastech sebezkušenostního vzdělávání. Je vhodný jak pro homogenní pracovní skupiny, tak pro skupiny, které v každodenním pracovním procesu nejsou na sebe přímo napojeni, ale přesto se navzájem potřebují (ředitel – zaměstnanec, top management hotelu – recepční).

  • L.i. trénink je založený na pravidlech skupinových i individuálních improvizací. Trénink pracuje s emocemi, uvolňuje, povzbuzuje a motivuje skupinu, vrací chuť do dalších aktivit a mění stereotypní nahlížení na konflikty.
  • L.i. trénink využívá  principy sociálního dramatu,  nadhled, vtip a humor. Tyto prvky rozvíjí a staví na nich, což nebývá při tak náročných psychosociálních aktivitách běžné!
  • L.i. trénink maximálně využívá potenciálu jednotlivce a dokáže využít i jeho zdánlivé nedostatky. Neprodukuje šablony, ale naučí vás pracovat s celým vaším osobním potenciálem, který je pak přirozeně zasazen do celku. Učí skupinu pracovat s individualitami a individuality-osobnosti zapojit do skupinové spolupráce.
  • L.i. trénink rozvíjí autenticitu a je si v každém kroku vědom jejího potenciálu
  • Absolvováním komunikačního tréninku L.i. Learning impro získáte vy a vaše společnost praktické dovednosti v těchto oblastech:
   • Autentická komunikace (nabourávání stereotypů, umění naslouchat, spolupráce)
   • Prodejní dovednosti (motivační techniky, fokus na individualitu klienta, otázky)
   • Řešení konfliktních situací ve skupině (zapojení všech smyslů a dostupných prostředků, prožitek spojený s „aha efektem“,praktický trénink a modelové situace)
   • Trénink soft skills (komunikace ve skupině, osobnostní předpoklady a jejich rozvoj)
   • Team building (akční, propojení, těla a rozumu, rytmu a klidu, vzájemný respek
 • Coaching
 • Karin Genton-L´Epée, původem Francouzka, založila společnost L´Epée Coaching & Consulting v USA v roce 1988. Deset let nato se usídlila i se společností v České republice.

  Má certifikát na uplatňování technik Neuro-lingvistického programování (NLP) a Neuro-asociativního působení (NAC), ve své činnosti kouče se orientuje na komunikaci (se sebou a druhými), řízení lidských zdrojů (zařazení pracovních skupin, řízení konfliktů, zvládání stresu, řízení projektů atd).

  Mezi klienty její společnosti patří Radio Svobodná Evropa, hotel Hilton, Poclain Hydraulics, Zephyr Telecommunications atd atd. Pracuje pouze v angličtině a francouzštině.

   

  Jak jde dohromady teambuilding a dobrá firma? Jednoduše: ruku v ruce.

  Firma – to jsou především lidé. Dobrá firma – to jsou spokojení lidé.  A protože my víme, jak je pro Vás spokojenost Vašich zaměstnanců důležitá, nabízíme Vám spolupráci. Spolupráci při upevňování vazeb mezi Vašimi zaměstnanci, při zvyšování jejich motivace a produktivity.

  A právě teambuilding je tím správným receptem na všechno, co jsme vyjmenovali výše.
  Prostřednictvím teambuildingu věnujete svým zaměstnancům společně prožité chvíle mimo pracovní prostředí, teambuilding jim dokáže zprostředkovat společné zážitky, na které pak budou všichni dlouho vzpomínat. Teambuilding je také forma díků a vyjádření, že si vážíte práce svých lidí.

  Prostřednictvím teambuildingu se zkvalitní vzájemná komunikace uvnitř skupiny a upevní se sounáležitost jednotlivců s týmem. To vše je důležité při prolamování bariér, které brání nejenom samotnému fungování skupiny, ale také kreativitě a spontánnímu projevu.

  Shrňme si stručně pozitiva úspěšnému teambuildingu: zvýšení pracovní morálky, loajalita vůči firmě, rozvinutí vůdčích schopností, konstruktivní práce na silných i slabých stránkách týmu a jeho jednotlivých členů. A to vůbec není málo. Naopak, v některých situacích mohou tyto nové, díky teambuildingu nabyté dovednosti zachránit nejenom tým, ale celou firmu.
  Proto Vám a Vaší firmě nabízíme výjimečný teambuildingový trénink založený a skupinových a individuálních improvizacích.

  Teambuilding probudí emoce, uvolní a povzbudí jednotlivé členy týmu, který také vrátí chuť do dalších aktivit. Díky teambuildingu se také naruší hluboce zakořeněné a vžité stereotypy tak časté při nahlížení na každodenní problémy.

  V průběhu teambuildingu pracujeme s pojmy, jako je sebezkušenost, komunikace, empatie, spolupráce, soustředění se na „teď a tady“. Zaměřujeme se na schopnosti pozitivně rozvíjet danou situaci v souvislosti s reálnou pozicí konkrétního jednotlivce v týmu.

  Jsme připraveni a schopni zorganizovat teambuilding ve Vašich pracovním prostředí, horských střediscích nebo slunných letoviscích.

  Kontaktujte nás a nebojte se zeptat na podrobnosti.

  Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše otázky, o všem si na začátek nezávazně popovídat a připravit Vaší firmě teambuilding na míru.