svatba morris
  • Parkhotel Morris Nový Bor
  • Parkhotel Morris Nový Bor
  • Parkhotel Morris Nový Bor
  • Parkhotel Morris Nový Bor
  • Parkhotel Morris Nový Bor

Teambuilding

Na této stránce naleznete soubory ke stažení

Jak jde dohromady teambuilding a dobrá firma? Jednoduše: ruku v ruce.

Firma – to jsou především lidé. Dobrá firma – to jsou spokojení lidé.  A protože my víme, jak je pro Vás spokojenost Vašich zaměstnanců důležitá, nabízíme Vám spolupráci. Spolupráci při upevňování vazeb mezi Vašimi zaměstnanci, při zvyšování jejich motivace a produktivity.

A právě teambuilding je tím správným receptem na všechno, co jsme vyjmenovali výše.
Prostřednictvím teambuildingu věnujete svým zaměstnancům společně prožité chvíle mimo pracovní prostředí, teambuilding jim dokáže zprostředkovat společné zážitky, na které pak budou všichni dlouho vzpomínat. Teambuilding je také forma díků a vyjádření, že si vážíte práce svých lidí.

Prostřednictvím teambuildingu se zkvalitní vzájemná komunikace uvnitř skupiny a upevní se sounáležitost jednotlivců s týmem. To vše je důležité při prolamování bariér, které brání nejenom samotnému fungování skupiny, ale také kreativitě a spontánnímu projevu.

Shrňme si stručně pozitiva úspěšnému teambuildingu: zvýšení pracovní morálky, loajalita vůči firmě, rozvinutí vůdčích schopností, konstruktivní práce na silných i slabých stránkách týmu a jeho jednotlivých členů. A to vůbec není málo. Naopak, v některých situacích mohou tyto nové, díky teambuildingu nabyté dovednosti zachránit nejenom tým, ale celou firmu.
Proto Vám a Vaší firmě nabízíme výjimečný teambuildingový trénink založený a skupinových a individuálních improvizacích.

Teambuilding probudí emoce, uvolní a povzbudí jednotlivé členy týmu, který také vrátí chuť do dalších aktivit. Díky teambuildingu se také naruší hluboce zakořeněné a vžité stereotypy tak časté při nahlížení na každodenní problémy.

V průběhu teambuildingu pracujeme s pojmy, jako je sebezkušenost, komunikace, empatie, spolupráce, soustředění se na „teď a tady“. Zaměřujeme se na schopnosti pozitivně rozvíjet danou situaci v souvislosti s reálnou pozicí konkrétního jednotlivce v týmu.

Jsme připraveni a schopni zorganizovat teambuilding ve Vašich pracovním prostředí, horských střediscích nebo slunných letoviscích.

Kontaktujte nás a nebojte se zeptat na podrobnosti.

Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše otázky, o všem si na začátek nezávazně popovídat a připravit Vaší firmě teambuilding na míru.

Soubory ke stažení